Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
a) https://www.shopoint.co.uk alan adına sahip "Site" Web sitesi
b) Uzaktan Satış Sözleşmesindeki "Sözleşme"
c) Bu sözleşmeyi onaylayarak web sitesine kaydolan ve bu web sitesinde listelenen işleri satın almak isteyebilen "Alıcı" kişiler
d) "Satıcı" Şirketi, işi satış amacıyla web sitesine listeleme hakkı ve bu sözleşmeyi onaylayarak eserin maddi haklarını devretme hakkı olan kişi
e) "İş" Bunlar, emeğin sonucu olan ve web sitesinde satışa sunulan ürünlerdir.
f) "Taraflar" Alıcı ve satıcıyı hep birlikte ifade eder.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu Sözleşmenin konusu, Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine ve satışlarla ilgili diğer geçerli tüm yönetmelik ve uygulamalara göre belirlemektir. / ALICI tarafından sipariş edilen işlerin, SATICI'ya ait www.buysideby.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda satın alınması ve teslimi. Sipariş verildiğinde, ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: ÜYELİK KOŞULLARI
SİTE'ye üye olabilmek için yasal yaşlara ulaşmanız gerekmektedir; SATICI tarafından sorulan kişisel bilgileri doğru, eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmak; SATICI tarafından üyeliğe askıya alınmaması veya kalıcı olarak yasaklanmaması ve SİTE'ye üye olarak SÖZLEŞMENİN onaylanması.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE PERFORMANS
4.1. Teslimat masrafları ALICI'nın sorumluluğundadır. Teslimat masrafları, SATICI'nın SATICI tarafından Sitede SATICI tarafından ayarlanan ve ilan edilen rakamın üzerinde bir rakam için alışveriş yapması durumunda teslimat masraflarını karşılayacağını bildirmesi durumunda SATICI tarafından karşılanır. Ürün, yukarıda belirtilen Alıcının adresine teslim edilecektir. ALICI teslimat zamanında adreste bulunmasa bile, SATICI, yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği için kabul edilecektir. Bu nedenle, Ürünün ALICI tarafından geç teslim alınması, kargo şirketine atfedilebilen gecikme teslimatı ve / veya ürünün SATICI'ya iadesi nedeniyle meydana gelen her türlü kayıp ve zarar, yalnızca ALICI tarafından gerçekleştirilecektir.
4.2. Ürün veya Ürünlerin teslimi, stok durumu ve SATICI hesabında fiyatın alınması üzerine mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI, aşırı olumsuz hava koşulları ve nakliye kesintileri de dahil olmak üzere mücbir sebepler nedeniyle, belirtilen süre içinde teslimat başarısızlığını bildirecektir.

MADDE 5: ALICININ TEMSİL VE GARANTİLERİ
5.1. ALICI, çürük, kırılmış ve yırtılmış ambalajları ve benzeri hasar ve kusurları olan herhangi bir Ürünü teslim almadan, teslimattan önce Sözleşme kapsamında kapsanan İŞİ inceler. ALICI, kuryeden devralınan Ürünün eksiksiz, hasarsız ve sağlam bir durumda teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. ALICI, mücbir sebepler dışında sözleşmede kendisine getirilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.3. ALICI, bu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini SİTE'nin yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen üçüncü taraflara devredemez.
5.4. ALICI, aldığı ürünü iade etme ve iade sırasında orijinal faturayı ve irsaliyeyi iade etme isteğinde ürüne ve ambalajına hiçbir şekilde zarar vermemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.5. ALICI, SİTE içinde sağladığı bilgilerin doğru ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI, yanlış veya hatalı bilgilerin neden olduğu zararlardan sorumludur.
5.6. ALICI, SİTEDE satışa sunulan İŞlerin alım satımı sürecinde SATICI tarafından sunulan ödeme sistemine uymalıdır. Sağlanan ödeme sistemine uymayan ALICI üyeliği SATICI tarafından bildirilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir.
5.7. ALICILAR, SİTEN'in geçici veya kalıcı olarak çalışmaz olması nedeniyle SATICI'nın herhangi bir talebe maruz kalmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
5.8. SİTEDE sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak kötü amaçlı veya yasadışı davranış sergilemesi durumunda, ALICI'nın üyeliği, SATICI'nın takdirine bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın geçici veya tamamen iptal edilebilir.
5.9. ALICI, kendisine teslim edilen ürünleri / ürünleri kontrol etmek ve teslimatın tamamlanması halinde ürünün / ürünlerin eksiksiz teslimatını belirtmek için sipariş faturasını imzalamakla yükümlüdür. ALICI tarafından imzalanan sipariş faturasıyla alınan siparişler, bunların SATICI tarafından tam olarak teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda ALICI'nın temyiz hakkı yoktur.
5.10. SATIŞ için SİTEDE SATICI tarafından teslim edilen eserlerin SATICI tarafından belirtilen süre içerisinde ALICI'ya teslim edilmemesi durumunda,